Conferences

Previous editions of the Doctoral School of Economics and Business Administration International Conference:

1st Edition
“Efecte economico-sociale ale aderării României la Uniunea Europeană”
Period: 17-19 November 2006
Type of the event: Conference with international participation
Event sustained and promoted by: CNCS

Comitet de organizare

Prof. univ. dr. Ion Pohoata, Director Scoala Doctorala de Economie
Prof.univ. dr. Dumitru Oprea, Rector Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi
Prof. univ. dr. Vasile Cocris, Decan Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Lect. univ. drd. Livia Maha
Drd. Alin Andries
Drd. Gabriel Cucuteanu
Drd. Andreea Iacobuta

LUCRĂRI PREZENTATE

Lucrări în plen:
Luiz MONTANHEIRO: Higher Education in the European Union: The Bologna Process to further EU’s Integration and Mobility
Dumitru OPREA, Vasile IŞAN:  „Construcţia” instituţională a învăţământului superior din România
Ion IGNAT: Este Uniunea Europeană o zonă monetară optimală?

Lucrări pe secţiuni:
ECONOMIE Şl AFACERI INTERNAŢIONALE

Investiţiile străine directe în România — evoluţie şi perspective (Elena Steliana BARAN)
Relaţia investiţii străine directe-comerţ internaţional în contextul aderării României la UE (Liliana BRATU)
Modelul social european – semnificaţie şi provocări (Roxana CIURCANU)
Adaptarea politicii sociale româneşti la modelul social european (Laura CIŞMAŞ)
Provocările instituţionale ale comerţului exterior românesc după integrarea în UE şi influenţele protecţionismului european (Anca Maria CLIPA)
Economia românească 1989-2006 — proces evolutiv sau tablou al momentului? (Dan DANIELESCU)
Piaţa forţei de muncă din România după aderarea la Uniunea Europeană- inportanţa companiilor multinaţionale (Laura DIACONU)
Balanţa comercială a României cu Uniunea Europeană. Scurtă abordare calitativă (Lăcrămioara DOMINTE)
Proprietatea privată — pilon al integrării României în Uniunea Europeană (Ramona FRUNZĂ)
Uniunea Europeană şi Politica Agricolă Comunitară (Corina MATEI GHERMAN)
Particularităţi ale modelului de ocupare a forţei de muncă din România, în condiţiile aderării la Uniunea Europeană (Emilia HERMAN)
Globalizarea în America Latină: o discuţie din perspectiva dezvoltării umane (Maria Francisca HERRERA ACUNA)
Will Path Dependence Lead to Institutional Divergence in the EU? (Andreea-Oana IACOBUŢĂ, Claudiu ŢIGĂNAŞ)
Alegerea drumului european — efecte asupra dezvoltării economice a României (Mihaela KARDOS)
Dinamica investiţiilor străine directe în contextual integrării europene. România şi noile state membre, între experienţă şi perspective (Viviana MAFTEI)
Avantaje comparative şi competitive ce pot rezulta din politica bine fundamentată de ajustare a comerţului exterior românesc ca urmare a aderării la Uniunea Europeană (Laura-Maria MISTREANU CÂRSTEA, Cornelia PETRACHE)
Integrarea agriculturii româneşti şi investiţiile în capitalul uman (Gabriel MURSA)
Integrarea europeană — efecte asupra pieţei produselor agricole (Gabriel MURSA)
Problema dezvoltării durabile în contextual integrării în structurile europene (Alina NICUŢĂ)
Activităţile economice şi externalităţile de mediu (Mihai PĂREAN, Nicoleta SÎRGHI)
Efecte posibile ale aderării României la UE (Aurelian Petruş PLOPEANU)
Ştiinţa economică şi instrumentarul matematic (Cristian POPESCU)
Human capital. A new approach (Cristian POPESCU, Lăcrămioara DOMINTE, Laura DIACONU, Andrei MAXIM)
Efecte comerciale ale aderării României la Uniunea Europeană (Cristina Antonela SOFRONIA)
Controlul civil al sistemului de securitate în Uniunea Europeană (Marian STANCIU)
Dincolo de extinderea UE : provocări pe trei nivele (Alina TIMOAŞCĂ)
Performanţa cercetării ştiinţifice din România înainte de aderarea la Uniunea Europeană (Silviu-Mihail TIŢĂ)
Rolul pieţei muncii autohtone odată cu integrarea europeană (Cătălin loan ŢÂRU)
MARKETING-MANAGEMENT

Tendinţe ale politicii privind protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană şi în România (Gabriela ANGHEL)
Integrare în Uniunea Europeană (Oana-Carmen ANTON)
Particularităţile tehnicilor de E-CRM pentru România în vederea creşterii loialităţii clienţilor (Claudia BOBÂLCĂ)
Impactul serviciilor de outplacement în gestionarea carierei (Anca BUJOR)
Tendinţe în dezvoltarea siguranţei şi securităţii în structurile de primire turistici cu funcţiuni de cazare (Gina-Ionela BUTNARU)
Dimensiunea europeană a publicităţii româneşti în raport cu protecţia consumatorului (Anca Raluca CHIOSA)
Realităţi europene şi perspective româneşti în soluţionarea alternativă a conflictelor (Romeu CHELARIU)
Protecţia mărcilor în contextul integrării României în Uniunea Europeană (Daniela-Cristina CUJBĂ)
Efectele integrării europene în turism : provocări şi oportunităţi pentru dezvoltarea turismului românesc (Geanina DODU)
Impactul aderării la Uniunea Europeană asupra brandului de ţară al României (Andrei Constantin IRIMIA)
Efecte ale integrării României în UE asupra sectorului IMM din ţara noastră (Dina Maria LUŢ)
Provocări pentru turismul românesc într-o Europă extinsă (Adriana MANOLICĂ)
Transformări previzibile în practica de marketing a organizaţiilor româneşti, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană (Andrei MAXIM)
Necesitatea implementării marketingului sportiv în România (Ciprian Constantin PARASCHIV)
La théorie et la pratique de la négociation interculturelle (Cătălin PLOAE)
Aspecte actuale ale managementului activităţilor comerciale din industria metalurgică şi a prelucrării metalelor din România (Constantin Mircea RUSU)
Armonizarea diferenţelor culturale în contextul integrării României în Uniunea europeană (Cristina SOOS FECIORU)
Recrutarea on-line în România (Alina-Diana VOINA)
FINANŢE Şl MONEDĂ

Perspectivele Bursei de Valori Bucureşti (Alin Marius ANDRIEŞ)
Perfectarea actelor de control vamal ulterior (Ionel BOSTAN, Tiberius EPURE)
Angajamentele de asigurare în audit (Lucian BORŞ)
Implicaţiile integrării României în Uniunea Europeană în sfera politicii fiscal- bugetare (Alina Cristina COMAN căs. NUŢĂ)
Armonizarea regimului juridic al supravegherii şi controlului vamal ulterior la normele UE (Tiberius EPURE, Ionel BOSTAN)
îmbunătăţirea eficienţei utilizării fondurilor de pensii din România în perspectiva alinierii la standardele Uniunii Europene (Codruţa-Nicoleta GHIMPU)
Implementarea controlului intern (Constantin IAŢCO)
Stadiul implementării acquis-ului comunitar în materie de control financiar (Constantin IAŢCO)
Noi evoluţii în materie de finanţare a afacerii (Mihaela Cosmina NIŢĂ)
Evaluarea ex-post a schemei de finanţare de tip PRE-FSE PHARE 2000, în România (Marilen PIRTEA, Marius MILOŞ, Laura IOVU)
Structura bugetului local în România, comparativ cu statele membre ale Uniunii Europene (Elena RUSU)
Criteriile de aderare la zona “Euro în contextul integrării României în Uniunea Europeană (Carmen SANDU)
Orientări strategice privind finanţarea învăţământului superior în contextul aderării României la Uniunea Europeană (Roxana-Elena ŢOPA)

INFORMATICA ECONOMICA

 

Emarketing: Ştiinţă în continuă evoluţie (Dan CÂRJĂ)
Aplicaţie informatică “Editor grafic 3D” (Viorel NEGRUŢ)
Tehnologiile informaţionale în asigurări prin prisma integrării în Uniunea Europeană (Ovidiu Ilie STOFOR)
Tehnologiile E-Health şi impactul acestora în Uniunea Europeană şi România (Luminiţa Maria VIZITEU)

CONTABILITATE

Valoarea justă versus costul istoric şi implicaţii asupra raportării financiare în condiţiile globalizării (Ioana Corina MACOVEI, Maria BERHECI)
Auditul de mediu (Florian Marcel NUŢĂ)

2nd Edition
“Economia instutuţională – o provocare pentru universitatea românească”
Period: 9-11 November 2007
Type of the event: Conference with international participation
Event sustained and promoted by: CNCS

Comitet de organizare

Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă
Drd. Alin Andrieş
Drd. Gabriel Cucuteanu
Drd. Andreea Iacobuţă
Drd. Silviu Tiţă
Drd. Iolanda Vodă

 

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

RISCUL DE ŢARA ŞI INTERNAŢIONALIZAREA AFACERILOR (Elena Steliana BARAN)
SCHIMBAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI FACTORII DETERMINANŢI DIN MEDIUL UNIVERSITAR ROMANESC (Alexandra BOSTAN)
COSTURILE UTILIZĂRII SISTEMELOR INFORM ALE DE TRANSFER AL VALORILOR (Irina CAUNIC)
ECONOMIA INSTITUŢIONALĂ ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR ROMÂNESC. ABORDĂRI ŞI PROBLEME ACTUALE (Marcel Lucian FLOREA)
MAKING SENSE OF INSTITUTIONS AS A MAJOR FACTOR FOR ECONOMIC DEVELOPMENT (Ramona FRUNZĂ, Marian STANCIU)
CONTRIBUŢIILE LUI RONALD COASE ÎN ŞTIINTA ECONOMICĂ (Ramona FRUNZĂ)
INVESTIŢIA ÎN EDUCAŢIA ŞI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN (Ana GEANGALĂU-TRUŢA)
TRANSFORMAREA INSTITUŢIONALĂ ÎN TRANZIŢIA LA ECONOMIA DE PIAŢĂ (Andreea-Oana IACOBUŢĂ, Livia BACIU)
PROCESUL DE CONVERGENŢĂ NOMINALĂ ÎN NOILE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE (Mihaela KARDOS)
COSTURILE TRANZACŢIONALE ŞI TEORIA FIRMEI MULTINAŢIONALE (Viviana MAFTEI)
IMPORTANŢA CAPITALULUI EDUCAŢIONAL ÎNTR-O ECONOMIE INSTITUŢIONALIZATĂ (Laura Maria MISTREANU-CÂRSTEA)
RISK PERCEPTION AND INSTITUTIONAL CHANGE IN CONFRONT WITH CLIMATE CHANGE (Alina Mihaela NICUŢA, Agnieszka HELLER)
ŞTIINŢA – VALORI MORALE – INOVAŢIE ŞI DEZVOLTARE (Cornelia PETRACHE)
DIVIZIUNEA MONDIALĂ A MUNCII. ADÂNCIREA INTERDEPENDENŢELOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE (Roxana Mihaela PIVODĂ)
ENDOGENITATEA ECONOMIEI INSTITUŢIONALE (Aurelian Petruş PLOPEANU)
THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: „EVERYTHING BUT INSTITUTIONS” (Alina Anghelina TIMOAŞCĂ)
EVOLUŢIA ECONOMIEI ÎN PROCESUL GLOBALIZĂRII (Dana ŢUŢURMAN)
ECONOMIA INSTITUŢIONALĂ, INFLUENŢE ASUPRA CREŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII ECONOMICE
(Ana Iolanda VODĂ, Cristina PUNGĂ)

MARKETING-MANAGEMENT

INTERNATIONAL MANAGEMENT – CULTURAL SHOCK AND ADAPTATION (Viorina-Maria BERDE)
GLOBAL COMMUNICATION – A FEATURE OF MODERN SOCIETY (Gheorghina BIRLADEANU)
NOILE REALITĂŢI EXISTENŢIALE ŞI PARTICULARITĂŢI ALE CARIEREI ÎN CONDIŢIILE SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII (Anca BUJOR)
SECURITATEA ŞI PROTECŢIA TURIŞTILOR – SCHIMBĂRI FUNDAMENTALE ÎN EVOLUŢIA TURISMULUI PE PIAŢA MONDIALĂ TERORISM, CALAMITĂŢI NATURALE ŞI MALADII (Gina-Ionela BUTNARU)
SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN RELAŢIILE DE MUNCĂ (Romeu CHELARIU)
CADRUL INSTITUŢIONAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR DE TURISM ÎN ROMÂNIA (Geanina DODU)
MANAGEMENTUL CARIEREI EUROPENE. ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA MUNCII ÎN EUROPA (Daniel DĂNECI-PĂTRĂU)
EDUCAŢIA ŞI CULTURA PRIORITĂŢI ALE SISTEMULUI EDUCATIV ÎN ROMÂNIA (Gherman Cori na MATEI)
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE PRIN EDUCAŢIE CONTINUA ŞI FORMARE PROFESIONALĂ (Diana VOINA- HARABAGIU)
TURISMUL ACTIV REALIZAT PRIN ANIMAŢIE (Cristi LEON)
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR NON GUVERNAMENTALE (loan NICOLAE, Carmen-Manuela NICOLAE)
CONFERINŢA DE PRESĂ ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE (Ciprian Constantin PARASCHIV, Petronela PARASCHIV)
DIMENSIUNI CULTURALE ROMÂNEŞTI ŞI STIL NAŢIONAL DE NEGOCIERE (Cătălin PLOAE)
CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ÎN ERA „SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII” (Viorel STAN)
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ – FACTOR CE DEPARTAJEAZĂ RESURSELE UMANE ALE UNEI FIRME (Irina-Ioana RUSU-STOIAN)
MODELE ŞI METODE DE DECODARE A CULTURII NAŢIONALE DIN PERSPECTIVĂ PLURIDISCIPLINARĂ (Cristina SOOS-FECIORU)
MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI INSTITUŢIONALE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ (Silviu-Mihail TIŢĂ)
ORIENTAREA ÎN CARIERĂ – COMPONENTĂ DE BAZĂ A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE (Cătălin ŢÂRU)

FINANŢE ŞI MONEDĂ

APRECIERI ŞI CONTROVERSE PRIVIND ROLUL INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE(IFI) ÎNTR-O PIAŢĂ GLOBALIZATĂ (Florentina Nastasia ACATRINEI)
IMPLICAŢIILE INSTITUŢIONALISMULUI ASUPRA TEORIILOR FINANCIARE (Alin ANDRIEŞ)
CONSIDERATIONS ON INTERNAL PUBLIC AUDIT ACTIVITY (Lucian BORŞ, Ionel BOSTAN, Constantin IATCO, Alunica MORARIU)
FINANCIAL-ECONOMIC INFORMATION AND UNDERSTANDING AUDITED ENTITIES (Ionel BOSTAN, Alunica MORARIU, Lucian BORŞ, Constantin IATCO)
IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA SISTEMELOR BANCARE (ViorelBUGA)
INDEPENDENŢA ŞI CREDIBILITATEA BĂNCILOR CENTRALE (Elena CIOBANU-SIRETEANU)
SUSŢINEREA DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII ÎN UNIVERSITĂŢILE DIN ROMÂNIA. CENTRU DE CHIRURGIE EXPERIMENTALĂ (Andrei COVRIG)
MUTAŢII ÎN CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI LEGAL AL SISTEMULUI ROMÂNESC DE PENSII (Codruţa -Nicoleta GHIMPU)
TREZORERIA STATULUI ÎN ROMÂNIA (Ionica HOLBAN-ONCIOIU)
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN GREAT BRITAIN’S NATIONAL AUDIT OFFICE (Constantin IATCO, Alunica MORARIU, Ionel BOSTAN, Lucian BORŞ)
CĂI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EXECUŢIEI BUGETELOR LOCALE (Cristinel ICHIM)
INVESTMENT BANKING ŞI RISCUL BANCAR (Radu POPESCU)
AUTONOMIA FINANCIARĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA, CA STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE (Elena RUSU)
FACTOIUI CARE INFLUENŢEAZĂ ASUPRA CURSULUI DE SCHIMB (Carmen SANDU)
PERFORMANŢELE MODULULUI DE ANALIZĂ FINANCIARĂ EXPERT AL PROGRAMULUI WINMENTOR (Antonela Cristina PETRESCU-SOFRONIA)
INDICATORI SPECIFICI ÎN FINANŢAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN ROMÂNIA (Roxana-Elena ŢOPA)

CONTABILITATE

VALOARE ADĂUGATĂ ÎN ACTIVITĂŢILE SOCIALE ? (Cătălina DRĂGHICI)
VALOAREA FINANCIARĂ A TIMPULUI. EVALUAREA PRIN ACTUALIZARE ŞI CAPITALIZARE (loan DUMITREAN)
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ROMANIA (Florian Marcel NUŢĂ)
CONSECINŢE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE ASUPRA RESPONSABILITĂŢII ŞI COMPORTAMENTULUI ÎNTREPRINDERILOR (Neculai TABĂRĂ)
EVALUAREA PERFORMANŢEI SOCIETĂŢILOR BANCARE PRIN METODA RATELOR (Silvia PETRESCU, Violeta URSACHI)

INFORMATICĂ ECONOMICĂ

ENTROPIE ŞI DEZVOLTARE. ASPECTE CONTRADICTORII (Lucian Vasile ANTON)
TEHNOLOGII MOBILE: DE LA CONEXIUNE FĂRĂ FIR LA INTERNETUL LUCRURILOR (Valentin Petru MĂZĂREANU)
SOCIETATEA DE ASIGURARE – INSTITUŢIE CU IMPACT SOCIAL MAJOR (Ovidiu-Ilie STOFOR)
TEHNOLOGIA eHealth – O PROVOCARE INSTITUŢIONALĂ MEDICALĂ(Luminiţa Maria VIZITEU)

STATISTICĂ ECONOMICĂ

ANALIZA EVOLUŢIEI UNOR INDICATORI STATISTICI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI OBLIGATORIU (Emanuela Alisa NICA)

3rd Edition
“Institutions and economic performance”
Period: 21-22 November 2008
Type of the event: International conference
Event sustained and promoted by: CNCS

ORGANIZING COMMITTEE

Professor Ion Pohoata – president of the Organizing Committe
Professor Dinu Airinei
Professor Carmen Pintilescu
Ph.D. student Gabriel Cucuteanu
Ph.D. student Ioan Dumitrean
Ph.D. student Ramona Frunză
Ph.D. student Andreea-Oana Iacobuţă
Ph.D. student Iolanda-Ana Vodă

PROGRAMME COMMITTEE

Professor Vasile Işan – president of the Programme Committee

Professor Vasile Cocriş
Professor Ion Ignat
Professor Elisabeta  Jaba
Professor Emil Maxim
Professor Dumitru Oprea
Professor Victor Ploae
Professor Spiridon Pralea
Professor Neculai Tabără
Professor Constantin Toma
Professor Dumitru Zait

SECRETARIAT

Ph.D. student Alin Andrieş
Ph.D. student Ramona Andrişescu
Ph.D. student Andrei Covrig
Ph.D. student Simona Huludeţ
Ph.D. student Cristina Pungă
Ph.D. student Carmen Sandu
Ph.D. student Nicoleta Vasilcovschi

ACCEPTED PAPERS

ECONOMICS

Characteristics of the Global Crisis in 2008 (Lucian Vasile ANTON)
The Role of Institutions in Producing and Diffusion Knowledge (Alexandra BOSTAN)
Social Efficiency of the Railway Area (Anca – Andreea CARJAN, Liviu Gabriel GHITULEASA)
Trends in World Drug Markets (Irina CAUNIC, Florin-Bogdan SUCIU, Marian STANCIU)
Institutions and Economic Performance in Romania (Nicoleta (Bălasel) GRIGORCEA)
Institutional Path Dependence in Romania and its Impact on Economic Behaviour (Andreea-Oana IACOBUTA,  Livia-Loredana BACIU)
The German Social Market Economy (Cezar IOJA, Ana Iolanda VODĂ, Cristina PUNGĂ)
The Impact of Institutional Quality on Economic Growth: the Case of Latin America (Anamaria  MAFTEI)
The Educational Capital  and Economic Achievement within a “New Institutional Economy” (Laura Maria (Cârstea) MISTREANU)
Private Property and Economy (Gabriel MURSA)
The Relationship Population – Economical Development – Occupation of Work Resources (Roxana Mihaela PIVODĂ)
The Islamic Economy (Aurelian-Petruș PLOPEANU)
Labor Market Institutions and Shocks: a Survey of the Literature (Cristina PUNGĂ)
Tendencies for Reorganization of the Armies and the War of the Future (Alexandru STATE)
The influence of Informal Institutions on Economic Growth (Ana Iolanda VODĂ, Ramona FRUNZĂ)

 ECONOMY AND INTERNATIONAL BUSINESS

The Culture of  Multinationals and Corporate Practices (Sorin Toma ANDREI)
The Importance of Institutions (Iulia CÎNDEA)
Money Policy and the Resource’s Crisis (Costel-Ioan CIOBAN,  Gabriela-Liliana CIOBAN)
The Commerce Contribution to the World Economic Development (Gabriela-Liliana CIOBAN, Costel-Ioan CIOBAN)
Dealing with Content in Business English Classes (Elena COJOCARU)
Nicolae Titulescu and the two historical events between the two world wars: world economic crisis and Briand’s European Union Project (Marius HRISCU)
The Impact of Informal Institutions On The Development Of Africa (Mihaela IFRIM , Amalia TOMA)
Organizational Culture and Cultural Identity (Cristina IONESCU)
Considerations Regarding Romanian Industry in the Context of Global Tendencies (Mihaela KARDOS)
Language and Business Communication Strategies: an Integrated View (Olesia LUPU)
The Impact of EU’s Regulatory Process on the Single Market’s Economic Efficiency (Ana MIHEI)
The importance of the Special Economic Zones in the context of China’s market socialism (Teodor MOGA)
International Trade and Environment: Convergent or Divergent Regulations? (Ramona OBREJA)
Competition Authorities – Conditions of Institutional Competitive Markets (Elena RALEA)
Bi-Univocal Relationship Between Sustainable Development of Tourism and Climate Change (Gabriela STĂNCIULESCU, Cristina MICU)
The Impact of the Law System upon Economic Performances (Elena (Filip)  ŢIFREA)
The Role of WTO in Global Trade and Competitiveness (Nicoleta VASILCOVSCHI)

 MARKETING-MANAGEMENT 

Obtaining Performance through Economic Intelligence (Patricia-Elena BERTEA)
The Directive Principles of Public Service Management in Europe (Irina BILOUSEAC)
The Organizations’ Relations with the Media during the Crisis (Carmen Roxana BORTAŞ)
Measuring the Return on Investment in Training Programmes (Anca BUJOR)
Security and Protection of Tourists – Fundamental Changes in the Evolution of Tourism on the Global Market. Terrorism, Natural Calamities and Maladies (Gina BUTNARU, Danuţ UNGUREANU)
The Impact of the Information and Disinformation over the Company’s Management (Mihaela – Lavinia CIOBĂNICĂ)
Educational Manager’s Institution and Complex Systems (Lucica (Mitican) CRISTEA)
Statistical Measures which Concern the  Human Resource Management in the Railway Transport (Daniel Pătrău – DĂNECI)
The Relation Among the Performances of the Organization and the Informational System (Marcel Lucian FLOREA)
The Role of Research by Survey (Ovidiu-Aurel  GHIUŢĂ)
The Townhouses  in  Romania  and  their  Budget  Politics (Maria (Vlavian  – Gurmeză) GOEA)
Relationships – the Key of Successful Business (Elena GRIGORAŞ)
Human Resource Management in European Governments (Diana HARABAGIU)
Assuring Touristic Services Competitiveness – A major Requirement for the Entrepreneurs in Tourism (Maria Carmen IORDACHE, Laura PANOIU, Ramona CHIŢU)
Romanian Trade Sector Competitiveness. European Opportunities and Challenges (Dina Maria LUŢ)
Aspects of the Competitiveness of Small and Medium Enterprises from Vâlcea County (Dorin Sorin MANOLE, Iuliana CIOCHINĂ, Razvan DECUSEARĂ)
Selecting and Dealing with Advertising Agencies (Dragoş Florentin MARICIUC)
Educational Management  in Higher Education Branding (Camelia MARIN,  Isabella SIMA,  Roxana POPA)
New Technology and Business to Business Marketing Strategy (Angela Mihaela MASTACAN)
The Manager and the Manager’s Mistakes in the Practice of Construction Management (Corina Gherman- MATEI)
Achieving Performances through a Specific Marketing Mix In B2B Arena (Mihaela MOISĂ)
Strategic Management and Marketing for the Public and the Nonprofit Sector (Ioan NICOLAE)
Professional Development of Human Resources Involved in the Educational Institutions – Literature  Review (Claudia Mihaela NICOLAU)
Marketing Performance, Measurement and Management (Afees Alade OLASUNKANMI)
Quality in Vocational  Education Training  all over the  European  Union (Doina (Stupariu) PÂRVAN, Ioana Irina RUSU)
Product Policy at F.E.F.S.-U.A.I.C. Iasi (Renato Gabriel PETREA)
Copyright  Versus  Copies  without  Right  in Knowledge  Society, (Ioana Irina RUSU, Doina (Stupariu) PÂRVAN)
The Effect of the Social Cause’s Marketing on the Customer’s Attitude (Constantin SASU, Nicolae COŞOFREŢ)
The Concept of Training Process in the Military Structures (Military Implication) (Petrica Puiu SOFRONIA)
Cognitive and Behavioral Aspects in Online Information Searching – Literature Review (Sinziana SPIRIDON)
Approaches of Performance in Human Resources Management (Ana TRUŢA)
Study on the Efficient use of the Rural Tourism and Agriturism Potential of the Localities from Dorna’ s Basin (Danuţ UNGUREANU, Gina BUTNARU)
Controllable Variables Influencing a Small Business’ Success (Viorica Turcu UNGUREANU)
Groups in Organisations (Sebastian Adrian URIEŞI)
The Management Work Styles and Crisis in the Local Public Administration (Gheorghe ZAMANI)

 FINANCE AND CURRENCY

Theories Regarding the Banking Activity (Marius Alin ANDRIEȘ, Gabriel CUCUTEANU)
The Influence of Institutional Factors on Internationalization of Banks (Viorel BUGA)
Mechanisms for Systematic Protection: Deposit Guarantee Schemes, (Elena (Sireteanu) CIOBANU)
Public Administration Institutions and their Performance in the Development of the Local Entities (Andrei COVRIG)
The Efficiency of Projects Financed by the European Investment Bank (Daniela CROITORU)
Enterprises’ Turnover and Leverage – Indicators, Correlations and Arguments  for Enterprises’ Efficient Management in the Economic Environment  (Marius GUST, Dorina LUŢĂ, Sorin GRIGORESCU)
Managing Banking Risk And Banking Crises (Dorin HOARCĂ)
Implementation of Corporate Governance in Romania: an Element of Credibility of the Business Environment and Investment Potential Recovery, (Simona Mihaela (Popovici) HULUDEŢ)
Institutional Convergence in Romania in The Context of Accession to the European Union (Valentina Diana IGNĂTESCU)
Ethic Banks. Concept and Realities (Bogdan ILUT)
The Financial Crisis and its Implications (Ionuţ Dragos LUHAN)
The Measuring of the Firm Performance (Dan LUPU)
The Tax Paradise (Ştefan MIHU)
The Performance of Romanian Local Government Autonomy in the Context of European Union (Elena RUSU)
Bucharest Stock Exchange – the market looking for players (Diana Ramona SANDU)
The Effects of Exchange Rate on the Competitiveness of the Romanian Economy (Carmen SANDU)
The impact of Public Capital Expenditures on Economic Growth (Anca-Ştefania SAVA, Bogdan ZUGRAVU)
The Premises of the Entrance of Romanian in the Euro Zone (Veronica STIGNEI)
A New Order in the Income and Corporate Tax Area (Elena SUMAN)
Spending Efficiency in Public Institutions of Education (Roxana Elena ŢOPA)
Macroeconomic Volatility under the Impact of Currency Exchange Fluctuations. Analytical Approach on CEE Countries (Cristina Maria TRIANDAFIL, Petre BREZEANU)
The Regulations and Recessions of International Financial Markets (Dana ŢUŢURMAN)

 ACCOUNTING

Standards and Procedures Relating to Customs Control in the Case of Legal Persons (Ionel BOSTAN, Constantin IAŢCO)
International Accounting Normalization Strategies (Ioana Andreea CIOBANU)
Profit – an Old Index for Enterprise’s Efficiency, in a New Form (Cătălina DRAGHICI)
The Inflation Rate and the Risk Prime vs. the Discount Rate (Ioan DUMITREAN)
The Utilization of Fair Values in the Presentation of the Economic Performances (Ionica (Oncioiu) HOLBAN)
Cash-Flow Hedge Accounting (George IANCU)
Powers and Responsibilities of Budgetary Credit Officers from the Administrative-Territorial Units (Constantin IAŢCO, Ionel BOSTAN)
The Capacity of Absorption and Management of the Romanian Institutions Regarding Structural Founds (Adriana MARTINIUC)
The Analysis of Computer Assisted Financial Audit Tools (Lăcrămioara OPREA)
Internal Audit Function and Institutions Performace (Ioan Bogdan ROBU)
The Advantages of Using Computerized Economic-Financial Analysis (Antonela Cristina SOFRONIA)
Financial Flows Analysis (Luciana Georgescu – SPINEANU)

 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS & STATISTICS

Computer Investigations (Dana-Ramona ANDRIȘESCU)
Developing E-Commerce Page through the Tutorial (Jamal HASAN)
A Protocol for Parallel Processing in Backtracking Algorithm  (Tiberiu SOCACIU)
Informational Technologies and Insurance Market (Ilie-Ovidiu STOFOR)
Financial Reporting on Web 2.0. An Examination of XBRL Business Reports (Simona-Elena VARLAN)
The Role of the Satisfaction Survey in a Market Economy (Nicoleta DARIE)

4th Edition
“Institutions and economic performance”
Period: 21-22 November 2009
Type of the event: International conference
Event sustained and promoted by: CNCS

PROGRAMME COMMITTEE

 Professor Dinu AIRINEI, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

Professor Ioan ANDONE, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Vasile COCRIŞ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Gheorghe FILIP, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Marin FOTACHE, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Iuliana GEORGESCU, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ana GRAMA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ion IGNAT, Alexandru Ioan Cuza University of IaşiP
Associate Professor Costel ISTRATE, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Vasile IŞAN, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Elisabeta JABA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Emil MAXIM, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Panaite NICA, Alexandru Ioan Cuza University of IaşiP
Professor Valentin NIŢĂ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Mihaela ONOFREI, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Dumitru OPREA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Carmen PINTILESCU, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Victor PLOAE, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ion POHOAŢĂ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Spiridon PRALEA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Adriana PRODAN, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ştefan PRUTIANU, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Constantin SASU, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ovidiu STOICA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Neculai TABĂRĂ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Associate Professor Constantin TOMA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Gheorghe VOINEA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Adriana ZAIŢ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Dumitru ZAIŢ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

ORGANIZING COMMITTEE

Professor Ion POHOAŢĂ – President of the Organizing Committee
Professor Dinu AIRINEI
Professor Mihaela ONOFREI
Professor Carmen PINTILESCU
Assistant Lecturer Andreea IACOBUTA
Ph.D. student Mircea ASANDULUI
Ph.D. student Gabriel CUCUTEANU
Ph.D. student Bogdan ILUŢ
Ph.D. student Dan LUPU
Ph.D. student Ana Iolanda VODĂ

 

CALL  FOR  PAPERS

The conference aims at bringing together academics and researchers from various fields with a keen interest on economics. At the same time, the conference will provide a venue for an interdisciplinary debate on economic issues. The organizers hope that the contributors will provide a valuable overview of the current trends in academic research within a larger context of the global impact on society and economy. The presenters are encouraged to emphasize on the role of education and research in Economics and Business Administration in an attempt to offer a better and more insightful understanding of the institutions and economic performance.

Deadlines:

Abstract Submission Deadline November 13th, 2009
Notification of Abstract Acceptance November 14th, 2009
Registration deadline (*) Novermber 16th, 2009
Final Paper Submission Deadline Novermber 18th, 2009

Guidelines for participants

Participants are expected to submit papers (research papers, review papers, research notes, PhD research in progress, case studies and essays) which have not been publicly presented or published before. All accepted papers will be presented at the conference. The full papers presented at the conference will be published in the 2009 Conference Proceedings.  The official language of the conference is English.

ABSTRACT SUBMISSION

1. Abstract will be submitted on-line.
2. The maximum length for abstracts is 3500 characters.
3. Abstracts will be written in English.
4. Abstracts must fall within one of the topic areas listed in the section Topics.
5. The deadline for abstract submission is November 13th, 2009.
6. There is a limit of two contributed submissions per lead author.
7. Authors will be notified of the acceptance/rejection of their abstracts by e-mail by November 14th, 2009.

FINAL PAPER SUBMISSION
1.The final paper must be submitted using the template form provided. The total length of the paper should not exceed 12 pages.
2. The template form of the Final Paper is available here:

PAPER REGISTRATION 

1. For each accepted paper, at least one author must register to attend the conference.
2. Only papers registered before Novermber 18th, 2009 will be published in the 2009 Conference Proceedings.

 

5th Edition
“Institutions and economic performance”
Period: 18-19 June 2010
Type of the event: International conference
Event sustained and promoted by: CNCS

PROGRAMME COMMITTEE

Professor Dinu AIRINEI, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ioan ANDONE, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Vasile COCRIŞ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Bernard COLASSE, Université de Paris-Dauphine, France
Professor Christian CORMIER, Université de Poitiers, France
Professor Robert H. DESMARTEAU, Université du Québec à Montréal, Canada
Professor Ion IGNAT, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Vasile IŞAN, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Elisabeta JABA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Mihai KORKA, Academy of Economic Studies, Bucharest
Professor Luis PALMA MARTOS, University of Seville, Spain
Professor Emil MAXIM, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Seyed MEHDIAN, University of Michigan-Flint, U.S.A.
Professor William MENVIELLE, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada
Professor Dumitru MIRON, Academy of Economic Studies, Bucharest
Professor Luiz MONTANHEIRO, Sheffield Hallam University, United Kingdom
Professor Mihaela ONOFREI, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Dumitru OPREA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Carmen PINTILESCU, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ion POHOAŢĂ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Louis G. POL, University of Nebraska at Omaha, U.S.A.
Professor John M. POLIMENI, Albany College, U.S.A.
Professor Spiridon PRALEA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Adriana PRODAN, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ştefan PRUTIANU, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Victor PLOAE, Ovidius University, Constanţa
Professor Gerry RAMEY, Eastern Oregon University, United States of America
Professor Ion Gh. ROŞCA, Academy of Economic Studies, Bucharest
Professor Constantin ROŞCA, University of Craiova
Professor Constantin SASU, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Victoria SEITZ, California State University, United States of America
Professor Ovidiu STOICA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Neculai TABĂRĂ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ioan TALPOŞ, West University of Timişoara
Professor Gabriel TURINICI, Université de Paris-Dauphine, France
Professor Adriana ZAIŢ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Dumitru ZAIŢ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

 

ORGANIZING COMMITTEE

Professor Ion POHOAŢĂ – President of the Organizing Committee
Professor Dinu AIRINEI
Professor Vasile COCRIŞ
Professor Mihaela ONOFREI
Professor Carmen PINTILESCU
Professor Adriana PRODAN
Professor Neculai TABĂRĂ
Professor Adriana ZAIŢ
Assistant Professor Sorin ANTON
Research Assistant Alin Marius ANDRIEŞ
Ph.D. student Mircea ASANDULUI
Ph.D. student Anca BERȚA
Ph.D. student Laura CREŢU
Ph.D. candidate Gabriel CUCUTEANU
Ph.D. student Iolanda VODĂ

CALL  FOR  PAPERS

The conference aims at bringing together academics and young researchers from various fields with a keen interest on economics. At the same time, the conference will provide a venue for an interdisciplinary debate on economic issues. The organizers hope that the contributors will provide a valuable overview of the current trends in academic research within a larger context of the global impact on society and economy. The presenters are encouraged to emphasize on the role of education and research in Economics and Business Administration in an attempt to offer a better and more insightful understanding of the institutions and economic performance.

Deadlines:

Paper Submission Deadline DEADLINE EXTENSION: May 30th,2010
Notification of Papers Acceptance June 5th, 2010
Registration deadline June 12th, 2010

Guidelines for participants

Participants are expected to submit papers (research papers, review papers, research notes, Ph.D. research in progress, case studies and essays) which have not been publicly presented or published before. All accepted papers will be presented at the conference. The full papers presented at the conference will be published in the 2010 Conference Proceedings.  The official language of the conference is English.

PAPER SUBMISSION

1. Papers will be submitted on-line.
2. Papers will be written in English.
3. Papers must fall within one of the topic areas listed in the section Topics.
4. The deadline for paper submission is May 25th, 2010.

DEADLINE EXTENSION: May 30th,2010
5. There is a limit of two contributed submissions per registered author, but only one of them as a first author.
6.The final paper must be submitted using the template form provided. The total length of the paper should not exceed 12 pages.
7.The template form of the Final Paper is available here:

8. Authors will be notified of the acceptance/rejection of their paper by e-mail by June 5th, 2010.

PAPER REGISTRATION 

1. For each accepted paper, at least one author must register to attend the conference.
2. Only papers registered before June 12th, 2010 will be published in the Conference Proceedings.

6th Edition
“Institutions and economic performance”
Period: 18-19 November 2011
Type of the event: International conference
Event sustained and promoted by: CNCS

PROGRAMME COMMITTEE

Professor Dinu AIRINEI, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ioan ANDONE, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Vasile COCRIŞ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Bernard COLASSE, Université de Paris-Dauphine, France
Professor Christian CORMIER, Université de Poitiers, France
Professor Robert H. DESMARTEAU, Université du Québec à Montréal, Canada
Professor Ion IGNAT, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Vasile IŞAN, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Elisabeta JABA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Mihai KORKA, Academy of Economic Studies, Bucharest
Professor Luis PALMA MARTOS, University of Seville, Spain
Professor Emil MAXIM, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Seyed MEHDIAN, University of Michigan-Flint, U.S.A.
Professor William MENVIELLE, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada
Professor Dumitru MIRON, Academy of Economic Studies, Bucharest
Professor Luiz MONTANHEIRO, Sheffield Hallam University, United Kingdom
Professor Mihaela ONOFREI, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Dumitru OPREA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Carmen PINTILESCU, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ion POHOAŢĂ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Louis G. POL, University of Nebraska at Omaha, U.S.A.
Professor John M. POLIMENI, Albany College, U.S.A.
Professor Spiridon PRALEA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Adriana PRODAN, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ştefan PRUTIANU, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Victor PLOAE, Ovidius University, Constanţa
Professor Gerry RAMEY, Eastern Oregon University, United States of America
Professor Ion Gh. ROŞCA, Academy of Economic Studies, Bucharest
Professor Constantin ROŞCA, University of Craiova
Professor Constantin SASU, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Victoria SEITZ, California State University, United States of America
Professor Ovidiu STOICA, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Neculai TABĂRĂ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Ioan TALPOŞ, West University of Timişoara
Professor Gabriel TURINICI, Université de Paris-Dauphine, France
Professor Adriana ZAIŢ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Professor Dumitru ZAIŢ, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi

 ORGANIZING COMMITTEE

Professor Ion POHOAŢĂ – President of the Organizing Committee
Professor Dinu AIRINEI
Professor Vasile COCRIŞ
Professor Iuliana GEORGESCU
Professor Gabriela PASCARIU
Professor Carmen PINTILESCU
Professor Adriana PRODAN
Professor Adriana ZAIŢ
Research Assistant Alin Marius ANDRIEŞ
Research Assistant Ana Iolanda VODA
Ph.D. candidate Mircea ASANDULUI
Ph.D. student Anca BERȚA
Ph.D. candidate Gabriel CUCUTEANU
Ph.D. student Oana Catalina VICOL

CALL  FOR  PAPERS

The conference aims at bringing together academics and young researchers from various fields with a keen interest on economics. At the same time, the conference will provide a venue for an interdisciplinary debate on economic issues. The organizers hope that the contributors will provide a valuable overview of the current trends in academic research within a larger context of the global impact on society and economy. The presenters are encouraged to emphasize on the role of education and research in Economics and Business Administration in an attempt to offer a better and more insightful understanding of the institutions and economic performance.

Deadlines:

Abstract/Paper Submission Deadline November 14th, 2011
Notification of Acceptance November 15th, 2011
Registration deadline (*) November 17th, 2011
Conference Dates November 18th-19th, 2011
Final Papers Submission Deadline December 15th, 2011

Guidelines for participants

Participants are expected to submit papers (research papers, review papers, research notes, Ph.D. research in progress, case studies and essays) which have not been publicly presented or published before. All accepted papers will be presented at the conference. The full papers presented at the conference will be published in the 2011 Conference Proceedings.

 

PAPER SUBMISSION

1. Abstracts and final papers will be submitted on-line.
2. Abstracts and papers will be written in English.
3. The deadline for abstract submission is 14th of November.
4. There is a limit of two contributed submissions per registered author, but only one of them as a first author.
5.The final paper must be submitted using the template form provided. The total length of the paper should not exceed 12 pages.
6.The template form of the Final Paper is available here:

7. Authors will be notified of the acceptance/rejection of their abstract by e-mail by November 15th, 2011.

PAPER REGISTRATION 
1. For each accepted paper, at least one author must register to attend the conference.
2. Contributions will be published in the 2011 Ph.D. Students International Conference “Institutions and economic performance” Proceedings only if the paper is registered before November 17th, 2011 via bank transfer or during morning registration.

The best presented papers will be published in a special edition of Review of Economic and Business Studies.

7th Edition
“Recent issues in economic and business doctoral research”
Period: 24-25 May 2013
Type of the event: International conference

HONORARY COMMITTEE

Professor Dinu AIRINEI
Professor Vasile IŞAN
Professor Ion POHOAŢĂ

SCIENTIFIC COMMITTEE

Professor Marin FOTACHE
Professor Iulia GEORGESCU
Professor Corneliu MUNTEANU
Professor Valentin NITA
Professor Mihaela ONOFREI
Professor Carmen PASCARIU
Professor Carmen PINTILESCU Associated
Professor Cristian POPESCU

ORGANIZING COMMITTEE

Professor Adriana PRODAN – President of the Organizing Committee
Professor Adriana ZAIŢ
Lecturer Alin Marius ANDRIEŞ Research
Assistant Mircea ASANDULUI Research
Ph.D. Student Anca BERȚEA
Assistant Gabriel CUCUTEANU Associated

 

CALL  FOR  PAPERS

The conference aims at bringing together academics and young researchers from various fields with a keen interest on economics. At the same time, the conference will provide a venue for an interdisciplinary debate on economic issues. The organizers hope that the contributors will provide a valuable overview of the current trends in academic research within a larger context of the global impact on society and economy. The presenters are encouraged to emphasize on the role of education and research in Economics and Business Administration in an attempt to offer a better and more insightful understanding of the institutions and economic performance.

Deadlines:

Paper Submission Deadline May 10th, 2013
Notification of Acceptance May 15th, 2013
Registration deadline (*) May 17th, 20113
Conference Dates May 24th-25th, 2013

Guidelines for participants

Participants are expected to submit papers (research papers, review papers, research notes, Ph.D. research in progress, case studies and essays) which have not been publicly presented or published before. All accepted papers will be presented at the conference. The full papers presented at the conference will be published in the 2013 Conference Proceedings. All presentations are in english language (compulsory). The best article will be published inReview of Economic and Business Studies.

PAPER SUBMISSION

1. Papers will be submitted on-line.
2. Papers will be written in English.
3. The deadline for paper submission is 10th of May.
4. There is a limit of two contributed submissions per registered author, but only one of them as a first author.
5.The final paper must be submitted using the template form provided. The total length of the paper should not exceed 20 pages.
6.The template form of the Final Paper is available here:

7. Authors will be notified of the acceptance/rejection of their paper by e-mail by May 15th, 2013.

 

PAPER REGISTRATION 

1. For each accepted paper, at least one author must register to attend the conference.
2. Contributions will be published in the 2013 Doctoral School of Economics and Business Administrattion International Conference Proceedings only if the paper is registered before May 17th, 2013 via bank transfer.